logo fantaeccellenza

Giornata  1°  17/09/2017  ora 15:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraFOLGOR MARLIA2 - 1Logo squadraCALENZANO
Logo squadraLAMMARI1 - 1Logo squadraCAMAIORE
Logo squadraLAMPO3 - 2Logo squadraPONTREMOLESE
Logo squadraLUCO2 - 3Logo squadraVORNO
Logo squadraMALISETI TOBBIANESE1 - 0Logo squadraPIETRASANTA MARINA
Logo squadraQUARRATA OLIMPIA2 - 2Logo squadraSAGGINALE
Logo squadraREAL CERRETESE0 - 2Logo squadraVILLA BASILICA
Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO1 - 3Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO

Giornata  2°  24/09/2017  ora 15:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraCALENZANO1 - 0Logo squadraQUARRATA OLIMPIA
Logo squadraCAMAIORE1 - 1Logo squadraMALISETI TOBBIANESE
Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO0 - 1Logo squadraLAMMARI
Logo squadraPIETRASANTA MARINA2 - 2Logo squadraFOLGOR MARLIA
Logo squadraPONTREMOLESE0 - 0Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO
Logo squadraSAGGINALE0 - 3Logo squadraREAL CERRETESE
Logo squadraVILLA BASILICA2 - 0Logo squadraLUCO
Logo squadraVORNO2 - 0Logo squadraLAMPO

Giornata  3°  01/10/2017  ora 15:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraFOLGOR MARLIA0 - 1Logo squadraREAL CERRETESE
Logo squadraLAMMARI2 - 0Logo squadraCALENZANO
Logo squadraLAMPO1 - 3Logo squadraCAMAIORE
Logo squadraLUCO3 - 1Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO
Logo squadraMALISETI TOBBIANESE3 - 1Logo squadraSAGGINALE
Logo squadraQUARRATA OLIMPIA1 - 0Logo squadraVILLA BASILICA
Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO0 - 1Logo squadraPIETRASANTA MARINA
Logo squadraVORNO2 - 0Logo squadraPONTREMOLESE

Giornata  4°  08/10/2017  ora 15:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraCALENZANO1 - 0Logo squadraMALISETI TOBBIANESE
Logo squadraCAMAIORE1 - 0Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO
Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO1 - 2Logo squadraLAMPO
Logo squadraPIETRASANTA MARINA2 - 1Logo squadraLAMMARI
Logo squadraPONTREMOLESE3 - 2Logo squadraLUCO
Logo squadraREAL CERRETESE2 - 0Logo squadraQUARRATA OLIMPIA
Logo squadraSAGGINALE2 - 1Logo squadraFOLGOR MARLIA
Logo squadraVILLA BASILICA1 - 1Logo squadraVORNO

Giornata  5°  15/10/2017  ora 15:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraFOLGOR MARLIA1 - 1Logo squadraVILLA BASILICA
Logo squadraLAMMARI1 - 1Logo squadraREAL CERRETESE
Logo squadraLAMPO3 - 1Logo squadraCALENZANO
Logo squadraLUCO1 - 1Logo squadraPIETRASANTA MARINA
Logo squadraMALISETI TOBBIANESE0 - 1Logo squadraQUARRATA OLIMPIA
Logo squadraPONTREMOLESE1 - 1Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO
Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO1 - 1Logo squadraSAGGINALE
Logo squadraVORNO1 - 0Logo squadraCAMAIORE

Giornata  6°  22/10/2017  ora 15:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraCALENZANO - Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO
Logo squadraCAMAIORE - Logo squadraLUCO
Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO - Logo squadraVORNO
Logo squadraPIETRASANTA MARINA - Logo squadraLAMPO
Logo squadraQUARRATA OLIMPIA - Logo squadraFOLGOR MARLIA
Logo squadraREAL CERRETESE - Logo squadraMALISETI TOBBIANESE
Logo squadraSAGGINALE - Logo squadraLAMMARI
Logo squadraVILLA BASILICA - Logo squadraPONTREMOLESE

Giornata  7°  29/10/2017  ora 14:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO - Logo squadraCAMAIORE
Logo squadraLAMMARI - Logo squadraFOLGOR MARLIA
Logo squadraLAMPO - Logo squadraREAL CERRETESE
Logo squadraLUCO - Logo squadraSAGGINALE
Logo squadraMALISETI TOBBIANESE - Logo squadraVILLA BASILICA
Logo squadraPONTREMOLESE - Logo squadraPIETRASANTA MARINA
Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO - Logo squadraQUARRATA OLIMPIA
Logo squadraVORNO - Logo squadraCALENZANO

Giornata  8°  05/11/2017  ora 14:30

Squadra R R Squadra
Logo squadraCALENZANO - Logo squadraLUCO
Logo squadraCAMAIORE - Logo squadraPONTREMOLESE
Logo squadraFOLGOR MARLIA - Logo squadraMALISETI TOBBIANESE
Logo squadraPIETRASANTA MARINA - Logo squadraVORNO
Logo squadraQUARRATA OLIMPIA - Logo squadraLAMMARI
Logo squadraREAL CERRETESE - Logo squadraVAIANESE IMPAVIDA VERNIO
Logo squadraSAGGINALE - Logo squadraLAMPO
Logo squadraVILLA BASILICA - Logo squadraCANDEGLIA PORTA AL BORGO